Video


Versie 7.6.3
Nederlands Nederlands
E‐mailadres:
Wachtwoord:
Wachtwoord vergeten/wijzigen? Klik hier
Nieuw bij RTTI-online? Klik hier

  Let op: het kan voorkomen dat het inloggen niet lukt vanwege een nog niet geheractiveerde koppeling tussen RTTI-online en SOM/Magister. Neem in dat geval contact op met de applicatiebeheerder van SOM/Magister.

Start direct met online toetsen via TestFox

Start direct met online toetsen via TestFox
Het digitale toetsplatform TestFox is al helemaal voor je ingeregeld. Klik in het startscherm van RTTI-online op de blauwe button ‘Open TestFox’ en je kunt direct aan de slag!


Toetssupervisie in de klas of op afstand
TestFox werkt supereenvoudig en veilig, conform de AVG vanuit RTTI-online. Je kunt vanuit drie basisvraagsoorten vrijwel alle gebruikelijke toetsvragen maken en daarbij ook afbeeldingen, luisterfragmenten en YouTube-filmpjes invoegen. TestFox werkt standaard in een veilige modus, ongewenste uitstapjes naar het internet worden direct gemeld en gelogd. Indien gewenst werken leerlingen in een full-screen modus, in deze modus zijn geen andere internetpagina’s en/of drive’s te raadplegen. Verder kunnen leerlingen tijdens de toets in stilte met jou, als docent, overleggen via de chat-functie. Vanzelfsprekend kun je ook meerdere toetsen tegelijk afnemen. Heb je als docent behoefte om tijdens de toets die op afstand wordt afgenomen, de leerlingen op veilige en privacy-vriendelijke manier te observeren? Klik dan hier voor een aantal praktische tips.

Leren van de toets
Met TestFox is het mogelijk iedere vraag of opdracht te voorzien van remediërende feedback en uitleg. Hierdoor kunnen leerlingen ook echt leren van de toets. Met name het geven van uitleg over het goede antwoord is zeer effectief (Kortekaas-Rijlaarsdam,et. al. (2020) Effecten van inhaal- en ondersteuningsprograma’s om onderwijsachterstanden in te halen: een eerste overzicht van internationale en Nederlandse literatuur. Vrije Universiteit: researchinstitute Learn!).

Je hebt in TestFox de mogelijkheid om op 2 manieren feedback of uitleg te geven aan de leerlingen:
  1. Algemene uitleg bij een vraag voor alle leerlingen, die bij de inzage wordt getoond. Hoe had je als leerling het vraagstuk kunnen aanpakken? Je geeft in de uitleg de leerlingen aanwijzingen over hoe je de vraag interpreteert en aanpakt, over de benodigde kennis om de vraag te kunnen beantwoorden, over de oplossingsstrategie en over een volledige notatie van het antwoord.
  2. Persoonlijke feedback voor een leerling bij de vraag.
In beide gevallen krijgt de leerlingen de feedback of uitleg te zien bij de inzage van de toets. Je kunt als docent kiezen de inzage voor 50 minuten te activeren of voor onbepaalde tijd, tot je weer deactiveert. Vanzelfsprekend krijgen de leerlingen ook automatisch feedback op de leerinhoud (Leerdoelen) en cognitieve niveaus (RTTI).

Inplannen en inzage van de toets
Het is ook mogelijk om de toets in te plannen voor delen van je lesgroep, zodat je o.a. gespreid kunt toetsen, verschillende versies kunt maken of zieke leerlingen kunt afmelden. Vanzelfsprekend kun je de vragen en/of de antwoordmogelijkheden ook in willekeurige volgorde laten afnemen. Je hebt tevens een overzicht van het aantal leerlingen dat de toets heeft gemaakt.

TestFox en onderwijs op afstand
Veel scholen besluiten binnen de huidige beperkingen de toetsweken toch door te laten gaan, maar dan wel op afstand, en hebben met TestFox een eenvoudige en veilige oplossing voor online toetsen. Bovendien is hiermee het in kaart brengen van achterstanden en leren van de toets op afstand te realiseren. De opbrengsten van TestFox zijn verder ook in je lessenreeks op afstand makkelijk te integreren. Je kunt bijvoorbeeld per drie lessen een korte formatieve diagnostisch toets afnemen om leerlingen direct feedback en extra uitleg te bieden en als docent snel in te kunnen springen op eventuele hiaten.

Volledig geïntegreerd met RTTI-online
De ontwikkeling van je leerlingen wordt in RTTI-online vanuit TestFox automatisch in beeld gebracht, je hoeft geen toetsmatrijzen of scores meer in te voeren.
Probeer de licentie op TestFox vrijblijvend uit. Heb je vragen? Bel of whatsapp Eric Janssen 06 25531766 of Marinka Drost 06 29206759

Aanmelden voor een gratis webinar TestFox

TestFox is door zijn eenvoud en rechtstreekse koppeling met RTTI-online direct te gebruiken. Vind je het fijn een webinar te volgen met (enkele collega’s van) je school? Mail of whatsapp Eric Janssen voor een afspraak: info@testfox.nl of 06 25531766

Meer halen uit RTTI & OMZA? Volg de e-learning!

Door toetsresultaten in RTTI-online te zetten, krijg je inzicht in je leerlingen, zodat formatief evalueren mogelijk wordt. Maar hoe construeer je een goede RTTI-toets? En welke stappen zet je nadat je een RTTI-toets hebt afgenomen? En hoe sluiten de scores van het leergedrag (OMZA) hierbij aan? Dat en méér leer je tijdens de e-learning Toetsexpert formatief evalueren met RTTI & OMZA. De kosten voor de e-learning zijn €190 per docent, dit is inclusief het Handboek RTTI, het boek Slimmer Leren en het eventuele certificaat.

Als je nog niet zolang met RTTI & OMZA werkt, of er meer uit wilt halen, schrijf je dan in via https://docentplus.nl/aanmelding-toetsexpert

Overgangs- en vakadvies

Er is op verzoek van veel scholen een nieuwe functionaliteit toegevoegd in je ‘Vakoverzicht’. Je kunt hier nu ook overgangs- en/of vakadviezen geven. Vervolgens kun je met elkaar vanuit het vergaderoverzicht van de mentor waar de adviezen van alle collega’s worden getoond over de beste plaatsing voor de leerling overleggen.

Zie voor meer info ook de handleiding, te raadplegen onder de rechtsboven in de blauwe taakbalk.