Versie 6.3.5
Nederlands Nederlands
E‐mailadres:
Wachtwoord:
Wachtwoord vergeten/wijzigen? Klik hier
Nieuw bij RTTI-online? Klik hier

  Let op: het kan voorkomen dat het inloggen niet lukt vanwege een nog niet geheractiveerde koppeling tussen RTTI-online en SOM/Magister. Neem in dat geval contact op met de applicatiebeheerder van SOM/Magister.

Meer halen uit RTTI & OMZA? Volg de e-learning!

Door toetsresultaten in RTTI-online te zetten, krijg je inzicht in je leerlingen, zodat formatief evalueren mogelijk wordt. Maar hoe construeer je een goede RTTI-toets? En welke stappen zet je nadat je een RTTI-toets hebt afgenomen? En hoe sluiten de scores van het leergedrag (OMZA) hierbij aan? Dat en méér leer je tijdens de e-learning Toetsexpert formatief evalueren met RTTI & OMZA. De kosten voor de e-learning zijn €190 per docent, dit is inclusief het Handboek RTTI, het boek Slimmer Leren en het eventuele certificaat.

Als je nog niet zolang met RTTI & OMZA werkt, of er meer uit wilt halen, schrijf je dan in via https://docentplus.nl/aanmelding-toetsexpert

Overgangs- en vakadvies

Er is op verzoek van veel scholen een nieuwe functionaliteit toegevoegd in je ‘Vakoverzicht’. Je kunt hier nu ook overgangs- en/of vakadviezen geven. Vervolgens kun je met elkaar vanuit het vergaderoverzicht van de mentor waar de adviezen van alle collega’s worden getoond over de beste plaatsing voor de leerling overleggen.

Zie voor meer info ook de handleiding, te raadplegen onder de rechtsboven in de blauwe taakbalk.